Odlomak

Mikroorganizmi u prirodi

KINETIKA RASTA MIKROORGANIZAMA
Sa manjim izuzecima, razmnožavanje mikroorganizama binarnom diobom se odvija u nekoliko faza, u skladu sa tipičnom krivom rasta mikroorganizama predstavljenom na Slici 1.
Poslije kontaminacije, mikroorganizmi prolaze kroz period prilagođavanja na okruženje, sa blagim smanjenjem broja mikroorganizama zbog stresa (Slika 1). Ova faza razvoja se naziva lag fazom ili pritajenom fazom rasta mikroorganizama. Lag faza može biti produžena smanjenjem razmnožavanja mikroorganizama zbog smanjenja temperature ili usled drugih tehnika očuvanja namirnica. Ova faza povećava ,,generacijsko vreme“ mikroorganizama. Razmnožavanje mikroorganizama se smanjuje usljed smanjenja broja mikroorganizama koji kontaminiraju hranu, opremu ili zgrade. Kada se početni broj mikroorganizama smanji usled poboljšanih sanitarnih i higijenskih procedura, početna kontaminacija će se takođe smanjiti; lag faza može biti produžena, i prelazi u sljedeću fazu rasta . Logoritamska faza rasta bakterije se razmnožavaju binarnom diobom, koja je karakteristična po dupliranju komponenti u okviru svake ćelije, praćenom brzim razdvajanjem kako bi se formirale dve ćerke ćelije. Tokom ove faze, broj mikroorganizama se povećava do tačke kada, po podjeli ćelija, povećanje u broju mikroorganizama postaje eksponencijalno sve dok ga neki faktori okruženja ne ograniče. Dužina ove faze može varirati od 2 do nekoliko sati. Broj mikroorganizama i faktora sredine, kao što su dostupnost nutrijenata i temperatura, utiču na logoritamski rast većeg broja mikroorganizama. Efikasna sanitacija može ograničiti broj mikroorganizama koji se mogu razmnožavati tokom ove faze rasta.

Stacionarna faza rasta
Kada faktori okruženja, kao što su dostupnost nutrijenata, temperatura, i konkurencija neke druge populacije mikroorganizama postanu ograničavajući, faza rasta se usporava i dostiže tačku ravnoteže. Rast postaje relativno konstantan, što dovodi do stacionarne faze. Tokom ove faze, broj mikroorganizama je često dovoljno velik da njihovi metabolički nusproizvodi i borba za prostor i ishranu smanjuju razmnožavanje do tačke kada se gotovo zaustavlja, ili se čak javlja i blago smanjenje stope razmnožavanja. Dužina ove faze obično varira od 1 do više od 30 dana, ali zavisi kako od dostupnosti energetskih izvora za održanje vitalnosti ćelija, tako i od stepena zagađenosti (negostoljubivosti) okruženja (Marriott & Gravani, 2006).
.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari