Odlomak

Uvod
Razvojom i povećanjem kompleksnosti ekonomskih i poslovnih procesa pojavljuju novi zahtjevi od strane poslodavaca, što predstavlja nove izazove zaposlenicima kojima je neophodna spremnost i fleksbilnost da odgovore na te zahtjeve.
Efekat globalizacije je doveo do toga da poslovni subjekti koji nisu spremni da uprate nove trendove teško da se mogu osigurati egzistenciju na tržištu punom sve jaćim i bržim konkurentskim organizacijama.
Nivo pristupačnosti i uslužnosti kupcima je u porastu, i u mnogim slučajevima postalo je neophodno da zaposlenici budu uključeni u poslovne procese i kada su kući ili na putovanju.
Od poražavajućih podataka je da pripadamo jednom okruženju gdje je oko pola stanovništva nezaposleno i izloženi smo različitim izazovima, pa i u tom segmentu kada je u pitanju spremnost unapređenja znanja u upotrebi informacionih tehnologija radi bržeg i efikasnijeg izvršavanja poslovnih zadataka.
Kao što je navedeno da organizacija (kompanija) da bi osigurala svoj opstanak mora pratiti odnosno preteći konkurente u pružanju što kvalitetnijih usluga u što kračem roku.
Jedan od osnovnih problema na koje nailaze zaposlenici informaciono naprednih kompanija je čuvanje i prenos podataka, te mogućnost vršenja izmjena na istim u svakom momentu.
Dakle, ovdje želimo odgovoriti na jedno pitanje:
•    Kako sačuvati podatke na jednom mjestu gdje će biti dostupni nama i grupi korisnika koju mi odredimo u svakom momentu?
Kao odgovor na to pitanje govorićemo o određenim dostignućima iz informacionih tehnologija u tom segmentu.

Mobilni ured

Mobilni ured je ured u kojem svaki zaposlenik može, putem bilo kojeg uređaja pristupiti serveru preduzeća. Uređaji koji omogućuju pristup u baze podataka uz mogućnost njihovog pregleda ili izmjene su:
• mobilni telefoni,
• PDA uređaji,
• računari,
• 3G uređaji.
Svako ko se koristi mobilnim uredom, bez obzira gdje se nalazi, može:
• komunicirati e-mailom, imati uvid u organizaciju zadataka i sastanaka te pronaći sve kontakte i adrese,
• prema potrebi, istog trenutka biti uključen u poslovne procese i projekte,
• prenositi podatke između dislociranih uređaja i servera (aplikacija).

Mobilno uredsko poslovanje temelji se na mobilnom komuniciranju koje zahtjeva pokrivenost radiofrekvencijskim signalom. S obzirom na to da će u određenim slučajevima postojati nepokrivenost radijskim signalom, telekomunikacijska preduzeća razvijaju koncept info-stanica. koje ćeomogućavati brz pristup Internetu u području svojega djelovanja.
Nove generacije mobilnih uređaja koje su tek odnedavno postale dostupne širem krugu korisnika omogućuju operacije za koje su bila neophodna prijenosna računala. Takvi uređaji posjeduju relativno velike ekrane i većinu mogućnosti današnjih računala. Kreiranje dokumenata, pokretanje prezentacije, već je duže vrijeme moguće i na mobitelima.
Pri upotrebi prijenosnih uređaja u uredskom poslovanju, fizička lokacija ureda prestaje biti važna za odvijanje poslovanja. Bitno je da osoba, koja izvršava i obrađuje poslovni proces, u svakom trenutku sa svakog mjesta ima mogućnost pristupa poslovnim podacima te da bazu podataka može nadopunjavati i mijenjati direktno s mjesta nastanka poslovne promjene.
Mobilni uređaji omogućuju brže i efikasnije pružanje podrške korisnicima na terenu. Svi podaci vezani uz korisnika kojeg obilazimo nalaze se uz zaposlenika na mobilnom uređaju, te su dostupni trenutno, bez potrebe da korisnik zove centralni ured i traži potrebne podatke, što dovodi do efikasnijeg pružanja podrške korisnicima. Korištenje mobilnih uređaja, koji su znatno jeftiniji od prijenosnih računara, može značajno unaprijediti poslovne procese unutar kompanija, ubrzati razmjenu informacija, kontakata, obveza, zadataka …itd.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese