Odlomak

Molekularna genetika predstavlja naučnu disciplinu koja proučava fenomene naslednosti i varijabilnosti bioloških sistema na nivou molekula. Prvi začeci ove mlade naučne discipline zasnovani su na eksperimentima urađenim sredinom četrdesetih godina ovog veka kada se došlo do indicija da DNK predstavlja materijalnu osnovu nasledne supstance. Sa otkrićem sekundarne strukture DNK (Watson i Crick, 1953) otpočeo je buran razvoj molekularne genetike. Metode koje su korišćene u samom začetku uglavnom su preuzete iz organske hemije, biohemije, fizičke hemije i kristalografije, da bi se kasnije razvile specifične laboratorijske metode i tehnike.
Nakon Mendelovog otkrića partikularnog nasleđivanja, geni su analizirani na osnovu načina njihove transmisije iz generacije u generaciju. Mada je ovim studijama osvetljena priroda nasleđivanja, struktura ili molekularna građa gena ostale su nepoznate. Kasnije studije utvrdile su preciznu korelaciju između načina transmisije gena kroz generacije (rastavljanje i slobodno kombinovanje) i ponašanja hromozoma tokom redukcione deobe i oplođenja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 49 stranica
  • Zoologija Zoran Stanimirovic
  • Školska godina: Zoran Stanimirovic
  • Skripte, Veterina
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet veterinarske medicine  

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari