Odlomak

Monetarna politika predstavlja primenjenu naučnu oblast koja se sastoji iz emisione, kreditne i devizne politike, a usko je povezana sa fiskalnom politikom u sklopu finansijske, odnosno makroekonomske politike.Kreatorima monetarne politike na raspolaganju stoji više strategija. Najčešće korišćene strategije monetarne politike su: targetiranje monetarnih agregata, targetiranje deviznog kursa, targetiranje nominalnog društvenog proizvoda, targetiranje inflacije i monetarna politika sa implicitnim nominalnim sidrom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese