Odlomak

Glavni zadatak globalne ekonomske politike u jednoj nacionalnojprivredi jeste održavanje monetarne ravnoteže, odnosno stabilnog nivoacijena kao sintetičkog izraza opšte ekonomske ravnoteže. Politika novca ikredita uvijek teži ostvarivanju gornjih ciljeva, a preko faktora kojim se stvara,poništava i raspodjeljuje novčana masa, odnosno kojim se reguliše novčaniopticaj u nacionalnoj privredi. Novac i kredit se definišu na tzv. Mješovitinačin, gdje se prije svega, želi istaći činjenica da se novac stvara kreditom.Pod monetarnom politikom podrazumjeva se ovladavanje i svjesnousmjeravanje svih oblika i tokova novca u reprodukciji (likvidna, nelikvidna,devizna i druga sredstva) što u monetarnoj teoriji i politici predstavlja širipojam.Kreditna politika predstavlja aktivno djelovanje bankarskog sistema uregulisanju kreditne mase i njene strukture u privredi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 15 stranica
  • Finansisjka tržista i berzanski menadzment Žarko Ristić
  • Školska godina: Žarko Ristić
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET PIM - Ekonomski fakultet  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari