Odlomak

1.    UVOD
Kroz ovaj seminarski rad, pokušaćemo da predočimo koliko je bitno da se uradi analiza i da se vrši konstantan monitoring štetnosti u radnoj sredini. Cilj ovog rada je da se ukaže na veliki značaj tačne identifikacije opasnosti i štetnosti u radnoj okolini i na radnom mjestu.
Zdravlje svih zaposlenih je direkto vezano za radne uslove, odnosno za opasnosti, štetnosti i napore koji se javljaju tokom obavljanja radnih zadataka.Preventivnim i periodičnim ispitivanjima uslova radne okoline provjerava se i utvrđuje da li su na radnom mjestu i u radnoj okolini primjenjene mjere bezbjednosti i zdravlja na radu utvrđene propisima iz oblasti bezbjednosti i zdravlja na radu, tehničkim propisima i standardima.
Radnici su često na svom radnom mjestu izloženi istovremeno većem broju različitih nepovoljnih faktora radne sredine, što nekada otežava ispitivanje štetnosti u radnoj sredini. Ispitivanje uslova radne okoline se obavlja u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu, kao i Pravilnikom o postupku pregleda i ispitivanja opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline.
Inženjeri zaštite na radu vrše monitoring ali i analizu štetnosti koje se javljaju u radnoj sredini.Oni nadgledaju, pomažu, popravljaju, a koji put i zabranjuju rad, što nije uvijek prijatna dužnost.Inženjeri zaštite na radu propisuju pravila sigurnosti i paze kako se pravila o zaštiti na rtadnom mjestu primenjuju. Na kraju prikupljaju podatke, vrše sistematizaciju, statistički ih obrađuju, analiziraju i pišu izvještaje.
Ako radnu sredinu podrazumijevamo kao ključnu komponentu proizvodnog procesa možemo rećida radna sredina podrazumijeva sve prostorije ili otvoreni prostor u kojem se vrši proizvodni ili neki drugi radniproces. U tom smislu, da bi neki prostor definisali kao radnu sredinu, neophodno je da postoje brojni materijalni,dokumentacioni, kadrovski i ostali uslovi. Pri analizi radne sredine neophodno je poštovanje metodoloških
uputstava koja omogućavaju prikupljanje i ocjenjivanje pojedinih elemenata radnog prostora, kao i određenihelemenata radne okoline (prostor koji okružuje radnu sredinu).

 

 

 

2.    RADNA SREDINA
Radna sredina je jedan od osnovnih tipova životne sredine, uz ruralnu životnu sredinu i urbanizovanu i industrijalizovanu životnu sredinu. Radna sredina, zajedno sa društvenim odnosima i naseljima, spada u najznačajnije elemente čovjekovedruštvene sredine. U savremenim uslovima ubrzane globalne industrijalizacije radna sredina postaje najugroženijielemenat u sistemu čovjek – životna sredina.Radna sredina u mnogome utiče na životnu sredinu, jer je neizostavni dio nje, sva zagađenja i opasnosti u radnoj sredini se direktno ili indirektno prenose na životnu sredinu čiji je ona dio.Radna sredina je mjesto gdje se završava i kompletira neki radni zadatak. Ako je u pitanju radno mjesto, radna sredina uključuje i fizičku geografsku lokaciju kao i neposrednu okolinu radnog mjesta (kao što su gradilišta ili poslovni objekti).
“Radna sredina obično uključuje i druge faktore koji se odnose na radno mjesto, kao što su kvalitet vazduha ili nivo buke“ .
“Pod radnom sredinom podrazumjevamo cjelokupnost materijalnih faktora i društvenih odnosa u kojim ljudi ostvaruju radnu i ostalu aktivnost.Materijalni faktori obuhvataju fizičke i tehničke uslove radne sredine, a društveni faktori obuhvataju odnose između ljudi” .

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Komentari

Click to access the login or register cheese