Odlomak

Pojam menadžmenta ljudskih resursa

Menadžment ljudskih resursa je oblast nauke o organizaciji koja se bavi proučavanjem svih aspekata zaposlenosti u organizaciji.Pristup upravljanju koji je nazvan «menadžment ljudskih resursa» (human resource management) u teoriji (pre svega američkoj) se pojavljuje osamdesetih godina prošlog veka. Do tada se uglav nom govorilo o personalnom menadžmentu. Promena naziva je suštinski označila i kvalitativno novu fazu u razvoju ove discipline – težište se pomera sa kontrole troškova rada na shvatanje ličnosti zaposlenih i njihovih sposobnosti kao važnog resursa u organizaciji i davanje strateškog značaja i uloge upravljanja tim resursima u organizaciji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 16 stranica
  • Menadzment kadrova Prof.Jovan Petrović
  • Školska godina: Prof.Jovan Petrović
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Niš,  Visoka tehnička škola strukovnih studija  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese