Odlomak

ASINHRONI MOTORI
Od Teslinog pronalaska pre više od 120 godina, pa sve do danas asinhroni motor je najvažniji
pogonski motor u industriji i drugim primenama u pogonima konstantne brzine. Osnovni uzroci tome su
njihova sigurnost u pogonu, jednostavnost konstrukcije kao i pristupačna cena. Međutim, sa razvojem
energetske elektronike poslednjih decenija, pre svega invertora sa poluprovodničkim prekidačima,
tiristorima i snažnim tranzistorima, ovaj motor jednostavne konstrukcije počinje da osvaja i polja gde su
suvereno dominirali motori za jednosmernu struju – pogone sa promenljivom brzinom. Šta više,
uvođenjem mikrokompjutera poslednjih godina u regulacioni deo pogona, kojim se omogućava da se uz
nevelike dodatne troškove postigne izvođenje i veoma složenih algoritama upravljanja, pogoni sa
asinhronim motorima, kao uostalom i sinhronim motorima raznih vrsta, postaju konkurentni pogonima za
jednosmernu struju čak i u pogledu dinamičkog odziva.
PRINCIP RADA ASINHRONOG MOTORA
Pre nego što objasnimo princip rada asinhronog motora razmotrimo proces dobijanja obrtnog magnetnog
polja u asinhronim motorima sa trofaznim namotom statora spojednim u zvezdu (Sl. 4.1.1). Sa slike
vidimo da je svaki namot predstavljen u obliku jednog provodnika a jedan u odnosu na drugi su prostorno
pomereni za 2π/3. Iz izvora napajanja namotima statora se dovodi trofazni sistem napona pod čijim
dejstvom kroz nammote protiče trofazni sistem struja koje su međusobno vremenski pomerene za T/3,
odnosno:

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari