Odlomak

UVOD
Internet je velika mreža internih mreža, povezanih za tu svrhu dizajniranim uređajima. Osim računala za uspješan rad mreže potrebni su neki mrežni uređaji. Njihov je zadatak upravljanje protokom podataka i njihovo usmjerivanje na odgovarajuće mjesto najučinkovitijim putem. Mrežni uređaji imaju dvije glavne svrhe: povezuju više računala u lokalnu mrežu i omogućavaju učinkovitu razmjenu podataka između računala u mreži. Mrežni uređaji su sastavni dio svake mreže optimizujući njene performanse i omogućavajući maksimalno korištenje njenih resursa. To su elektronski uređaji koji zauzimaju centralno mjesto i bez kojih se ne može zamisliti rad bilo koje mreže. Postoji više vrsta mrežnih uređaja i podjela je na osnovu njihove uloge u radu mreže i njihovim tehničkim mogućnosti.
U mrežne uređaje spadaju:

  • Bridge
  • Firewal
  • Gateway
  • Router
  • Switch
  • HUB
  • Repeater
  • Modem
  • Mrežna kartica

U ovome radu ću objasniti princip rada svih navedenih mrežnih uređaja, a i njihovu ulogu u internetskoj mreži.

 

 

 

MREŽNI UREĐAJI
U mrežne uređaje spadaju svi elektronički uređaji koji prihvaćaju i distributiraju promet unutar računarskih mreža (imaju memoriju i procesor).

 

 

 

Bridge (Most)
Ponavljač kao takav nije mogao smanjiti količini kolizije na mreži te je u svrhu toga razvijen uređaj koji djeli mrežu u dva fizička segmenta ali osluškivanjem prometa uči i pamti MAC adrese uređaja za svaki segment posebno u tabeli MAC adresa u radnoj memoriji. Ko zna da li FRAME propusititi u drugi segment ili ne. Dakle, stvara dvije manje kolizijske domene, vrši filtriranje i razdiobu prometa te stvara dvije manje kolizijske domene, vrši filtriranje i razdiobu prometa te povećava propusnu moć mreže. Prema navedenome spada u uređaje drugog sloja OSI modela. No uloga mu ne mora biti samo to. Ako treba povezati dvije mreže različitih tehnologija kao Ethernet i Token-Ring mreže ili Ethernet i Wireless (bežične) mreže mora znati izvršiti i pretvorbu protokola. U tom slučaju radit će na višem sloju OSI modela i naravno bit će mnogo skuplji. Ako slučajno nestane struje, izgubit će sve podatke iz radne memorije i mora ponovno sve učitati.

 

 

 

Firewall (vatrozid)
Firewall je bezbjednostni uređaj ili software smješten između neke lokalne mreže i javne mreže (Interneta), čija je namjena da štiti podatke u mreži od neautoriziranih korisnika, (blokiranjem i zabranom pristupa po pravilima koje definiše usvojena bezbjednosna politika), što je u direktnoj vezisa politikom sigurnosti datog informacionog sistema. Vrlo često ne moraju svi korisnici u LANu da imaju jednaka prava pristupa mreži. Postavljanjem Firewall uređajaizmeđu dva ili više mrežnih segmenata mogu se kontrolisati u prava pristupa pojedinih korisnika pojedinim djelovima mreže.

Rating: 1.0/5. From 2 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari