Odlomak

SMP (simetrični multiprocesor)

Zajednički virtuelni adresni prostor + simetričan pristup procesora čitavoj memoriji

 • Dominantni na tržištu servera (srednji nivo)
 • Sve prisutniji i na desktopovima (niži nivo)
 • Gradivni blok za sisteme višeg nivoa

Pogodni i za multiprogramiranje i za paralelizaciju

 • Efikasna deljivost resursa (procesori, memorije)
 • Uobičajeni uniforman pristup podacima (L/S)
 • Automatska replikacija i prenos podataka
 • Pogodni za izvršavanje OS rutina
 • Jeftina i modularna proširljivost

Imenovanje & sinhronizacija

 • Implicitna komunikacija kroz deljeni prostor
 • Sinhronizacija pomoću operacija nad deljenim adresama

Latencija & propusni opseg

 • Izbeći dugačke latencije pristupa podacima
 • Smanjiti potrebu za propusnim opsegom

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari