Odlomak

Suzbijanje kriminaliteta je prevashodni cilj u sistemu društvene zaštite. Ima veoma značajnu ulogu jer znači sprječavanje vršenja krivičnih djela i drugih devijantnih ponašanja. Takve mjere preduzimaju svi državni organi, društvene organizacije i institucije počev od porodice, škole, socijalne zaštite, pa sve do predstavničkih tijela svih društveno političkih zajednica. Kriminalitet je veoma stara pojava koja postoji u skoro svim zemljama i pokazuje tendenciju povećanja. U skladu sa tim, zemlje u kojima je najizraženiji, svakodnevno se suočavaju sa potrebom njegovog suzbijanja i sprječavanja kriminala.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari