Odlomak

Industrijski menadžment je naučna disciplina koja proučava planiranje, organizovanje i kontrolu poslovnih procesa u industriji, radi ostvarivanja strateških ciljeva. Industrijski menadžment je grana inženjeringa koja se bavi stvaranjem i upravljanjem sistemima koji integrišu ljude, materijale i energiju na produktivan način.
Otac industrijskog menadžmenta i menadžmenta kao nauke je američki mašinski inženjer Frederik Tejlor. On je istraživao proces rada, kao inženjer u industriji čelika. Na osnovu tih istraživanja je zaključio da je neadekvatni menadžment uzrok mnogih propusta u radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari