Odlomak

Narodnite lirski pesnite za deca se sozdavani od povozrasnite za potrebite na decata , a nekoi narodni lirski pesni gi sozdavaat samite deca zaradi zabava. Takvi narodni lirski pesni za deca se : zalagalkite, brojanicite, brzozborkite, zakačkite i prispivnite stihovi. Vsušnost ova se stihuvani tvorbi sozdavani od vozrasnite od različni pričini , kako što se : dokolku deteto nemože da zaspie se sozdadeni umotvorbi narečeni prispivni pesni , koi se nameneti za za decata od najrana vozrast.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari