Odlomak

Svake godine životi žena, dece i muškaraca bivaju izmenjeni ili uništeni od strane neke osobe koja vrši nasilje nad njima. Nasilje u porodici događa se u celom svetu i usmereno je pre svega na ženske članove porodice u njihovoj ulozi kćerki, sestara, supruga, snaha, bivših ili trenutnih životnih partnera. Počinioci su ( sa izuzecima ) muški članovi porodice.
Nasilje može biti otvoreno, besramno i direktno u lice. Međutim, nasilje može takođe biti suptilno i izokola. Ono može da eksplodira na sceni ili da se postepeno uvuče u porodične i međuljudske odnose.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 12 stranica
  • Sociologija Prof. dr Slobodan Vuksanović
  • Školska godina: Prof. dr Slobodan Vuksanović
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije u Beogradu  

Više u Ekonomija

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari