Odlomak

Uvod
Porodično nasilje je prisutno u svim istorijiskim periodima, socijalnim slojevima, i u celom savremenom društvu. Porodično nasilje dugo nije smatrano za problem. Mnogi nisu ni znali da postoji.
O nasilju u porodici se dugo ćutalo, prvenstveno zbog straha da će se situacija u porodici još više pogoršati, i izazvati želju za osvetom od strane osobe koja vrši nasilje. Isto tako je i mnoge ljude bilo sramota zbog toga što im se dešava, bojali su se da će biti odbačeni od strane okoline, često su verovali da su zapravo oni krivi zbog svega što im se dešava i to su trpeli.
Nasilje u porodici je je ozbiljan društveni problem i krivično delo. Žrtve su uglavnom žene i deca, nezavisno od društvenog statusa, rasem nacionalne pripadnosti, obrazovanja i ekonomskog statusa. Ima ga i u najsiromašnijim slojevima, ali i u najbogatijim.
U današnje vreme mediji širom sveta ističu preko najgledanijih emisija kako izgleda raskošan život bogataša i na šta su ljudi sve spremni da bi došli do novca. Ljudi počinju da veruju kako je najvažnija stvar u životu imati puno para, brz auto, veliku kupovnu moć i to sve preko noći.Ali pošto su mediji jedno, a život nešto sasvim drugo, mnogi to ne mogu postići i rezultat je frustracija. Pored frustracije, najčešci uzroci nasilja su nezrelost, želja za kontrolom, loše materijalno stanje, ljubomora, nemogućnost kontrole impulsa, alkohol, droga, uglavnom sve vrste poremećaja.
Proces odvijanja nasilja je složen. Traje godinama i ne dešava se iznenada. Šansa da osoba koja je bila žrtva nasilja u porodici bude nasilnik, je tri puta veća nego da je ta osoba odrastala u normalnoj sredini.

Nasilje nad partnerom
Statistike pokazuju da se nasilje u porodici uglavnom vrši nad ženama. U svakom slučaju žrtva nasilja može da bude bilo ko, bez obrira na pol, godine, materijalni status, pripadnost. Bez obzira na nasilje, žene će ostati u porodici iz nekoliko razloga:
– ostaje u braku zbog dece,
– nema podrsku od strane prijatelja,
– izolovana je od društva,
– iz uverenja da će se suprug promeniti,
– materijalne zavisnosti.
Žene žrtve nasilja osećaju bespomoćnost, ostavljenost, depresiju, izolaciju, odgovornost, nizak osećaj samopoštovanja, nesposobnost. Druga važna činjenica je da nasilnici nisu samo alkoholičari i psihički bolesnici, već i normalni, uspešni ljudi i obrazovani ljudi.
Uprkos nasilju i nemogućem braku, mnoge žene smatraju da je detetu potreban otac, čak i ako je nasilan. Na mnoge se vrsi uticaj konzervatvne porodice i sredine, naroćito u tzv, boljim brakovima, koji ne prihvataju razvod ni pod kojim uslovom. Mnoge žene koje trpe nasilje ubijene su od strane svojih partnera nakon što su ih napustile. Odlazak, sam po sebi, može biti opasan popstupak. Veliki broj nasilnika povećava nasilje da bi prinudili ženu žrtvu nasilja na pomirenje ili da bi se osvetili za odlazak. Zato odlazak zahteva strateško planiranje i pravnu intervenciju da bi se zaštitile žrtve i njihova deca.
Šta žena ne mora da trpi – mitovi koji podržavaju nasilje nad ženama
Žena ima pravo na život bez nasilja u porodici.
Muškarac nema pravo da tuče svoju ženu.
Kada žena učini vidljivim nasilje koje trpi u porodici, time neće osramotiti sebe i porodicu. Nasilje kojem je izložena nije njena sramota.
Trpljenje nasilja nije uslov dobrote žene.
Trpeći nasilje žena neće sačuvati porodičnu sreću.
Žena nije kriva za nasilje koje trpi. Žene ne provociraju nasilje svojim ponašanjem. Bilo šta da uradi žena ne sme biti „kažnjena“ nasiljem. Svaka promena njenog ponašanja neće prekinuti nasilje.
Trpeći nasilje žena ne pomaže svojoj deci. Rastući u atmosferi straha deca ne mogu normalno da se razvijaju. Muška deca će imati više šanse da i sami odrastu kao nasilnici. Devojčice će biti tolerantnije prema nasilju muškaraca i biće u riziku da budućeg partnera biraju prema modelu oca – nasilnika i tako i same postanu žrtve nasilja.
Odgovornost za nasilno ponašanje je isključivo na strani nasilnika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Sociologija

Komentari

Click to access the login or register cheese