Odlomak

Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije, nasilje se definiše kao: Namjerna primjena fizičke sile ili moći, sa ciljem zastrašivanja nad samim sobom, drugim licem, grupom ili zajednicom, a koja rezultira ili je velika vjerovatnoća da će rezultati povređivanjem smrću, osjećanjem uskraćenosti, psihičkim poremećajem ili smetnjama u razvoju. Nasilje je pojava imanentna u svakom društvu i svim stepenima njegovog razvoja. Mijenjali su se oblici i načini nasilja, kao i načini individualnog i društvnog reagovanja na ovu pojavu, ali su od svog postanka pa do danas ljudi upotrebljavali silu prema drugima ili prema stvarima. Nasilje se i u najranijim periodima ljudske civilizacije pojavljivalao kao neophodno sredstvo ljudske egzistencije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 44 stranica
  • Krivično pravo -
  • Školska godina: -
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Pravo
  • Bosna i Hercegovina,  Istočno Sarajevo,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari