Odlomak

Uvod

Vratila su nosači obrtnih mašinskih delova kao što su: zupčanici, kaišnici, lančanici, frikcioni točkovi, spojnice i dr. Vratila se najčešće obrću, a retko osciluju. Omogućavaju obrtanje delova koji se nalaze na njima, spajanje u funkcionalnu celinu i prenošenje opterećenja. Za razliku od osovina, vratila, pored uzdužnih i poprečnih sila, prenose i snagu, odnosno obrtni moment, pa su izložena složenom naprezanju.

Podela vratila

Osnovna podela vratila je izvršena prema položaju geometrijske ose na prava, slika 1, i kolenasta, slika 2.
Kod pravih vratila geometrijska osa vratila je prava linija. To su vratila rotacionih motora ( gasni, hidraulični, parni motori), radna vratila na radnim mašinama (alatne mašine, pumpe, kompresori) i transmisiona vratila ( prenosna posredna vratila).

Osnovni oblik pravih vratila je: cilindrični oblik sa promenljivim presekom po dužini – stepenast oblik. Izuztno je poprečni presek konstantan po celuj dužini vratila, to su takozvana glatka vratila. Kod nekih vratila delovi mogu biti izrađeni izjedna sa vratilom, na primer, vratilo izrađeno zajedno sa zupčanicima.

Vratila mogu biti puna ili sa centričnim uzdužnim otvorom – šuplja vratila.

Kod klipnih motora (parnih,gasnih i benzinskih) koriste se kolenasta vratila. Kolenasta vratila imaju isprekidanu – izlomljenu geometrijsku osu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese