Odlomak

Pedagog- opis zanimanja
Pedagozi su stručnjaci koji se bave vaspitanjem. Oni mogu raditi u školama, zabavištima, domovima za nezbrinutu djecu, učeničkim domovima. Najveći broj pedagoga radi u školama, u kojima su oni osnovni stručni saradnici. Pedagog izrađuje plan zdravstvene, socijalne i ekološke zaštite učenika u saradnji sa školskom ambulantom. Zadatak je pedagoga i izrada plana kulturne i javne djelatnosti škole te sređivanje pedagoške dokumentacije. Pedagog organizuje i sprovodi ispitivanje zrelosti za upis u prvi razred, organizuje učeničke radionice i dodatnu nastavu, organizuje edukativna i vaspitna predavanja za učenike, a neka sam i održi.
U stručnom timu sa psihologom i defektologom sprovodi programe za djecu sa poteškoćama u razvoju, a u saradnji sa psihologom sprovodi programe za talentovanu djecu. Pedagozi u radu s učiteljima proveravaju realizaciju rada učitelja (prisustvo na nastavi, realizaciju planova i programa i sl.). Pedagozi analiziraju rezultate škole na područjima uspeha, vladanja, popravnih ispita. Organizuju istraživački rad u školama i stručno usavršavanje učitelja, kao i vaspitna i edukativna predavanja za roditelje. Pedagozi u domovima za djecu zaduženi su za vaspitni rad s djecom i roditeljima te pomažu u učenju djeci sa poteškoćama. Posebno područje je andragogija, nauka o vaspitanju odraslih. Stručnjaci koji se specijalizuju za rad u andragogiji rade u zatvorima, domovima penzionera i ustanovama za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju odraslih.

 Karakter rada školskog pedagoga je:
operativni (programiranje, organizovanje, praćenje i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada);
preventivni (prevencija razvojnih teškoća, nepravilnih uticaja uže i šire društvene sredine, kao i otklanjanje ispoljenih teškoća kod učenika);
savetodavno-instruktivni (u radu sa nastavnicima, učenicima i njihovim roditeljima);
analitičko-istraživački (proučavanje i ispitivanje aktuelnih problema obrazovno-vaspitnog rada, efikasnosti i racionalnosti tog rada, ispitivanje sposobnosti i drugih osobina ličnosti i socijalnih odnosa učenika).

Radni uslovi:

Posao pedagoga uglavnom je kancelarijski. Pedagozi nisu izloženi nepovoljnim vremenskim uslovima i samo iznimno rade u smjenama. Putovanja su rijetka i najčešće su vezana uz stručno usavršavanje. Mnogo vremena provode na raznim sastancima, seminarima i predavanjima. Njihov posao zahtijeva česte kontakte s učiteljima, učenicima, roditeljima, ostalim stručnim saradnicima i saradnicima izvan škole. Pedagog je prenstveno u službi djeteta, pružanje podrške, rješavanje konflikata, organizacija cjelokupnog pedagoškog rada u vrtiću, nadziranje vaspitača i njihova evaluacija, upisi, saradnja sa psiholozima, defektolozima, ljekarima ,stručno usavršavanje, uvođenje inovacija u rad vrtića i more drugih obaveza….
 Savremeno shvatanje uloge školskog pedagoga- Mušanović
Osnovne funkcije razvojne delatnosti pedagoga:
1. operativna – neposredni rad: planiranje, koordinacija, praćenje, evaluacija i dr.;
2. studijsko-analitička – naučno utemeljeno praćenje vaspitno-obrazovnih i drugih procesa radi evaluacije ostvarenja kvaliteta i njenog unapređivanja;
3. informativna – praćenje potreba učesnika vaspitno-obrazovnog procesa za novim informacijama i njihovo zadovoljavanje stvaranjem kvalitetnog informacijsko-dokumentacionog sistema;
4. instruktivna – poučavanje i usavršavanje subjekata vaspitno-obrazovnog rada;
5. savetodavna, terapijska i supervizijska – rad na rešavanju potreba i problema učenika, pojedinaca ili grupa, te profesionalnih potreba nastavničkog kadra;
6. istraživačka – saznanja o promenama i inovacijama te načini njihovog sprovođenja radi unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse;
7. normativna – standardizacija organizacije, tehnologije rada: razvitak normativa, procedura i protokola za stručno i kvalitetno obavljanje poslova.
Pedagoga treba rasteretiti bavljenja „sporednim“ i manje bitnim aktivnostima u školi. Prioritet u radu pedagoga treba da budu učenik i nastava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari