Odlomak

Banka je poslovna organizacija, koja nudi finansijske usluge za profit. Tradicionalne usluge banke uključuju primanje depozita novca, davanje novca iz depozita, procesovanje novčanih transakcija i usluge kreditiranja. Mnoge banke nude podršku finansijskih usluga preduzećim, industrijskim i drugim vrstama kompanija i korporacija u cilju uvećavanja profita.

U suštini, banka posreduje između finansijski suficitarnih trasaktora, stvarajući sopstvene obaveze prema njima, i finansijski deficitarnih trasaktora i sektora, stvarajući potraživanja od njih.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari