Odlomak

1. Uvod

Istorija novca pruža nam mnoge pouke ili je barem, ako se samo potrudimo, možemo naterati da nas mnogo nauči. Istorijski pregled pokazuje da je novac presao nekoliko faza dok je dobio osobine i funkcije kakve ima u savremenoj ekonomiji. Javlja se na prelazu prvobitne zajednice u robovlasnicko drustvo. Od tada do dana danas, novac je sastavni deo ljudskog života a njegovo izučavanje i spoznaja postaje neophodnost.
Najveći deo onoga sa čime se srećemo u životu – automobili, kuće, bolesti – važan je samo onima koji to imaju. Nasuprot tome, novac je podjednako važan i onima koji ga imaju i onima koji ga nemaju, pa zato i jedni i drugi imaju važan razlog da žele da ga shvate.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Komentari