Odlomak

Ugljeni hidrati (UH) su najrasprostranjenija jedinjenja u živom svetu.Pored  belančevina i  masti čine gradivne   materije   Njih organizam prve troši kada mu je potrebna energija.Imaju značaj u izgradnji strukture organizma i u njegovom funkcionisanju.Naziv su dobili zbog bruto hemijske formule Cn(H2O)n.Ovaj naziv nije ispravan ali se zadržao. UH koji  odstupaju od ove formule su dezoksi, amino i tiošećeri. Jedinjenja čiji sastav odgovara ovoj formuli, a nisu UH su formalddehid, sirćetna i mlečna kiselina i njihovi anhidridi i dr.Hemijska definicija: UH su aldehidni ili ketonski polihidroksilni alkoholi i njihovi kondenzacioni proizvodi.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 21 stranica
  • Funkcionalna svojstva hrane Mr. Svetlana Lakićević
  • Školska godina: Mr. Svetlana Lakićević
  • Seminarski radovi, Skripte, Agronomija
  • Srbija,  Prokuplje,  Visoka poljoprivredno – prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju  

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari