Odlomak

Ugovori se užem smislu javljaju u obligacionom, stvarnom, porodičnom i naslednom pravu, a u širem smislu u trgovinskom, autorskom, pravu industrijske svojine, pravu osiguranja.Ugovor se u najširem smislu definiše kao saglasnost volja dva ili više lica kojom se postiže neko pravno dejstvo. Obligacioni ugovor je saglasnost volja dva ili više lica kojom se postiže obligaciono pravno dejstvo. Ugovor ima neposredno dejstvo na obligaciju u smislu njenog stvaranja, izmene ili prestanka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 50 stranica
  • Obligaciono pravo prof. Dragoljub Lazarević
  • Školska godina: prof. Dragoljub Lazarević
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  Fakultet za pravne i poslovne studije, Beograd  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari