Odlomak

Ugovor je saglasnost volja ugovornih strana (dva ili više lica), kojom nastaje, menja se ili prestaje OO.
Opšta dejstva ugovora: obligacionopravno dejstvo i relativno dejstvo.
Obligacionopravno dejstvo – Svaki ugovor proizvodi određena pravna dejstva, tj. prava (ovlašćenja) i obaveze za određena lica.
U našem pravu, ugovor ima samo obligacionopravno dejstvo, tj. proizvodi samo obligaciona prava, tj. predstavlja način sticanja obligacionih prava.
U našem pravu, ugovor nema stvarnopravno dejstvo, već je za stvarna prava ugovor samo pravni osnov (iustus titulus), ne i način sticanja (modus acquirendi).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 26 stranica
  • Obligaciono pravo -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Beograd  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari