Odlomak

Odložena motivacija u delu „Stranac“- Albera Kamija

UVOD

Motivacija u epskim i dramskim delima predstavlja opravdanje postupaka nekog lika ili uvođenje novog motiva. Fabula se zasniva na uzročno – posledičnim vezama, a pošto delo mora da stvori utisak uverljivosti likovi moraju biti motivisani odnosno obrazloženi i opravdani.

Motiv koji karakteriše roman „Stranac“ Albera Kamija je apsurdna ili besmislena situacija u kojoj egzistira čovek, nakon što su tradicionalni načini osmišljavanja života, tradicija i religija, izgubili svoju snagu.

U delu „Stranac“ Kamijev glavni junak Merso i sveukupna njegova priroda deluju veoma apsurdno u nedostatku motivacije. Glavni junak ne prihvata uobičajene moralne norme i shvata ih kao obmanu, nepotrebno nametanu obavezu koja ga guši. Većina u celokupnom društvu ne prihvata takvu ličnost i zbog toga je Kamijev junak uhvaćen u zamku apsurda bio osuđen na propast. Merso ipak do samog svog tragičnog kraja ostaje dosledan sebi i bori se sa društvom, okruženjem i nametnutim normama. On na kraju shvata koliko je i ta smrt koja ga očekuje apsurdna. U skladu s tim, ne interesuje se za večnost, već samo za sadašnjost.

1. ALBER KAMI I APSURD U „STRANCU“

“Stranac je jedan od onih ljudi koji su potpuno mirni, ništa kriv, ali čini skandal u društvu jer ne prihvata pravila igre društva.On živi među ljudima kao stranac ali je za njih i on stranac. Zato ga neki vole, zbog toga što je čudan, a drugi ga mrze zbog toga, kao porotnici na sudu. Uzaludno je njemu suditi prema našim uobičajenim normama jer je on za nas takođe stranac…” Žan Pol Satr
“Apsurd je esencijalni koncept i prva istina”
“Uvijek idi predaleko, jer ćeš tamo pronaći istinu.”
“Ja se bunim; dakle postojim.”
„U svetu bez iluzija čovek je stranac“
Alber Kami

Alber Kami u svojim delima razvija ideju o apsurdu. Suština apsurda nalazi se u čovekovoj potrebi da racionalno sagleda svet i činjenicu da svet nije racionalan. A glavno pitanje je kako živeti ako je svet tragičan i uzaludan. Najvažnija karakteristika apsurda je tragičnost. Apsurdno stanje je tragično stanje. Kroz roman „Stranac“ Kami prikazuje čoveka koji ostaje stranac sebi i drugima u svetu koji je izgubio smisao, ispresecan apsurdnim zidovima. Svest o uzaludnosti je ustvari svest o neskladu između čoveka i sveta, odnosno maksimalno je naglašen odnos otuđenog sveta i otuđene ličnosti, posredstvom ideje apsurda i prikaza apsurdnog života. Glavni junak u sukobu je sa svetom jer ne prihvata pravila društvene igre, ne prihvata nametnute društvene norme. Život posmatra kao nešto u čemu nema kvalitativnih razlika u vrednostima, i kao takav postaje mu zaista svejedno šta će da izabere.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari