Odlomak

Rezime :

Brze i konstantne promene na tržištu zahtevaju brze odgovore organizacije. Opstanak u ovakvom okruženju zahteva kreiranje korporativne kulture koja podržava organizacijske promene i kontinuirano učenje. Korporativna kultura često se navodi kao ključna komponenta koja treba da osigura efikasnu implementaciju menadžmenta znanja.
Menjajući tradicionalnu korporativnu kulturu takve organizacije moraju podržavati značaj promena u vrednostima i verovanjima koji čine konstituivne stubove te kulture. Stvaranje organizacione kulture koja će prepoznati značaj
kolektivnog znanja u cilju stvaranja dodatne vrednosti za organizaciju, predstavlja jedan od preduslova za efikasnu implementaciju i podršku programa menadžmenta znanja.
Ključne reči: organizaciona kultura, menadžment znanja

 

 

 

UVOD
Promene u poslovnom svetu zahtevaju potrebe za promenama u kompanijskom upravljanju. Mnogi od problema zahtevaju promenu tradicionalnog načina poslovanja, što implicira povećanje interesa za menadžment znanja. Poslovni procesi menjaju svoj fokus sa industrijske proizvodnje ka znanju i informacijama, kao i informacionim tehnologijama koje ih podržavaju. Poslovni svet danas čine razne forme alijansi kroz akvizicije i merdžere kompanija širom sveta. U takvoj globalizaciji ekonomije, kompanije se oslanjaju na tehnologije u svim aspektima njihovog poslovanja. Shodno tome, ciljevi i strategija se re-evaluiraju , tako da u informatički baziranoj, visokoj tehnologiji ekonomije, kompanije
moraju biti sposobne da koriste svaki dostupni resurs kako bi sačuvale svoju konkurentsku prednost. Međutim, većina teoretičara i analitičara slaže se da je pogrešno posmatrati informacione tehnologije kao jedini odgovor i rešenje svih problema menadžmenta znanja, odnosno da je nemoguća implementacija menadžmenta znanja oslanjanjem isključivo na
informacionu tehnologiju. Greška mnogih kompanija je u verovanju da uz jednom formiranu net mrežu, kao i instalaciju naprednih softvera , deljenje znanja i informacija će samo od sebe krenuti unutar organizacije [1] .
Velika pažnja mora biti usmerena na kreiranje organizacione kulture koja posebnu pažnju posvećuje radnicima znanja,
zadržavanju znanja koje oni poseduju i sprečavanju odliva znanja. Saglasno Peter Druckeru [7], ˝ključ za održavanje liderske pozicije u privredi i tehnologiji koji će se uskoro pojaviti,
verovatno će biti društveni položaj stručnjaka znanja i društveno prihvatanje njihovih vrednosti˝.Prosta implementacija znanja orijentisana na poslovne procese i instaliranje neophodne tehnološke infrastrukture neće proizvesti promene neophodne u ponašanju i kulturi potrebne za efikasno korišćenje znanja iz nekoliko razloga:
Prvo, organizacije koje su profitabilne i visoko kotirane na tržištu imaće teške trenutke u ubeđivanju menadžera i ostalih zaposlenih, da revolucija u tome kako ljudi kreiraju, dele i koriste znanje je neophodna i vredna organizacionog truda.
Tako, prelaz na poslovanje vođeno znanjem prikladno je da bude inkrementalan, što podrazumeva da postojeća kultura ima velik uticaj na implementaciju strategije znanja.
Drugo, neophodna tehnološka podrška menadžmentu znanja biće usvojena i oblikovana kroz postojeću organizaciju. To
podrazumeva da će tehnologija biti implementirana i korišćena efikasno samo ako stepen takve kulture je podešen da podrži menadžment znanja.
Treće, mnoge firme danas se oslanjaju na kvalitet, iskustvo i ekspertizu njihovih tehničkih i profesionalnih stručnjaka. Za takve organizacije, ljudski intelektualni kapital postaje jedna od njihovih najvažnijih vrednosti, iako nedodirljive imovine. Obzirom da ovakav profil zaposlenih gaji očekivanja da budu više vrednovani u budućnosti,menadžment ne može dozvoliti sebi da demotiviše takve zaposlene ignorišući njihove postojeće vrednosti i norme kada se implementira strategija menadžmenta znanja.
Postepno pomeranje ka poslovanju sa znanjem, uzajamni uticaj odnosa između tehnologije i kulture stvara potrebu za uvažavanjem profesionalno definisanih vrednosti i normi visoko obučenih profesionalaca i stručnjaka, svih povezanih u
stvaranju organizacione kulture kao centralnog faktora u efikasnom poboljšanju firminih sposobnosti i kompetencija zasnovanih na znanju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari