Odlomak

Energetski kablovi su vrsta električnog voda koji se sastoji od jedne ili više žila koje su električno izolovane i odgovarajućih zaštitnih slojeva, smještenih u zajednički omotač radi zaštite od spoljašnjih uticaja [1]. Energetski kablovi se prema broju žila dijele na jednožilne (koriste se za visoke i vrlo visoke napone), trožilne (koriste se za srednje i visoke napone) i četvorožilne (koriste se za niski napon). U eksploataciji žile kablova se nalaze pod naponom u odnosu na referentni provodnik i u odnosu na druge žile.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari