Odlomak

 

Uvod

U ovom radu govoriću o mašini za obradu metala rezanjem i skidanjem strugotine. Strug je mašina koja omogućava obradu predmeta struganjem tako što ga rotira dok se struže nožem. Strugovi za drvo su slabiji od strugova za metal i na nekim modelima je moguće obrađivati predmet i dletom iz ruke. Bolji strugovi mogu imati kopirajući mehanizam, mehanizam za pravljenje navoja, a najsavremeniji su programabilni strugovi (CNC, odnosno NU strugovi), kojima je moguće uprogramirati željeni oblik radnog predmeta koga će potom sami napraviti.

Alatne mašine su sastavljene od niza elemenata, uređaja i mehanizama. Postoji čitav niz različitih vrsta alatnih mašina, tako da se ne može govoriti o jedinstvenoj konstrukcionoj varijanti ili izvedbi, pri čemu je, tačnost obrađivanog dijela u direktnoj vezi sa tačnošću same mašine na kojoj se vrši obrada istog. Naročito je to važno u slučaju izrade dijelova sa uskim tolerancijama. U tom slučaju potrebno je znati mogućnosti mašina koje čine mašinski park nekog preduzeća, te učiniti sve potrebne radnje kako bi se poboljšala preciznost postojećih mašina.

1. Istorijski razvoj mašine

Prvi strugovi bili su poznati još u doba antike. Moguće da su već u 2. milenijumu p.n.e. postojali strugovi za obrađivanje drva itd. Prvi radovi struga pronađeni su u 7. veku p.n.e. u Korneto, i Italiji, onomad etrurski grad. Po grčkoj mitologiji strug je izmislio legendarni Dedal, tj. onaj sa krilima i otac Ikara. U jednom egipatskom groblju iz 4. veka p.n.e. nađene su prve slike jednog struga. Rotacija struga dobijena je time što je jedan vukao po jednom konopcu, dok je drugi obrađivao komad sa alatkom.
Ovakav koncept struga ostao je manje više do srednjeg veka. U 13. veku konopac za rotaciju struga bio je vezan za jednu dasku, slično pedalu, vidi strugu sa nožnim pogonom, tako da je radnik, koji je obrađivao, sa korakom na dasku sam stvarao rotaciju struga.
Leonardo da Vinči je takođe izmislio jedan strug. Novina je bila jedan kotur preko kojeg je išao konopac i tako omogućivao jednu konstantu rotaciju struga. Iz 1480. godine potiču i prve slike jednog struga sa suportom. Leonardo da Vinči koristio je i jednu drskalicu za alatku; da li je on to izmislio nije poznato.
Prvi strugovi sa mehaničkim suportom nastali su sredinom 18. veka u Velikoj Britaniji (Jacques Besson, 1751). Strugovi su tad bili uglavnom od metala i imale su skoro sve karakteristike modernog struga. Prvi strugovi sposobni za mašinstvo, dakle za obrađivanje metala, nastale su verovatno u Sjedinjenim Američkim Državama krajem 18. veka (Sylvanin Brown, 1791). Ovo je doba početka industrijalizacije.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese