Odlomak

Primena hidromelioracionih mjera kojima se uređuje vodno-vazdušni režim zemljišta je preduslov za visoku i stabilnu poljoprivrednu proizvodnju. U oblasti planiranja i upravljanja vodnim i zemljišnjim resursima značajno mjesto imaju mjere odvodnjavanja.
Odvodnjavanje poljoprivrednog zemljišta predstavlja skup mjera za skupljanje i odvođenje suvišne vode zemljišta ili sa površine zemljišta (Rudić, Đurović, 2006).
Mjere odvodnjavanja se mogu podijeliti na dve grupe: mjere površinskog i mjere podpovršinskog odvodnjavanja. Zadatak odvodnjavanja je da se stvore uslovi za postizanje visokih i stabilnih prinosa gajenih poljoprivrednih kultura.
Kod projektovanja i izgradnje sistema za odvodnjavanje koriste se dostignuća iz raznih oblasti nauke i tehnike.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 13 stranica
  • Odvodnjavanje zemljišta Prof. dr Mihajlo Marković
  • Školska godina: Prof. dr Mihajlo Marković
  • Seminarski radovi, Skripte, Agronomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Poljoprivredni fakultet  

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari