Odlomak

BRIGA O JEZIKU
JEZICKA KULTURA-SEGMENTI JEZICKE KULTURE
• Jezička kultura je:
1. Kultura govora i pisanja(ideal pravinosti je podržavanje normi koje su propisane,a čistota jezika je upotreba tj izbegavanje dijalektizama,provincijalizama ,stranih reči i žargona).Pokazuje šta se u jeziku sme. Ovako shvacena jezička kultura može biti osporena na 2 načina:
a. Jezicka norma ne prati razvoj jezika –brzo se menja i razvija,a norma je konzervativna i usporava razvoj jezika.
b. Problem je što jezička norma ostaje nepoznata široj javnosti
• Jezičku kulturu treba posmatrati u širem kontekstu-negovanje jezika treba posmatrati u širem socio-lingvističkom kontekstu-R. Bugarski je dao širi koncept.
• Jezička kultura podrazumeva i negovanje koherentnog, logičnog ,ekonomičnog izražavanja u svim stilovima govornog i pisanog jezika. U tom konceptu je akcenat na stvaralačkoj upotrebi jezika,na svrshodnoj komunikaciji i na negovanju jezičke komunikativne sposobnosti. Treba da ukažemo šta se u jeziku može.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese