Odlomak

Komunikacija predstavlja proces u kome se informacije, odnosno verbalni i neverbalni simboli razmenjuju između dva ili više lica. Ove informacije ili simboli čine suštinu ljudskog komuniciranja –  prenosa naloga i drugih poruka od jednog lica drugom.Proces komunikacije je proces pomoću kojeg ljudi pokušavaju da se sporazumeju prenošenjem simboličkih poruka.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 11 stranica
  • Informacioni sistemi u spoljno trgovinskom poslovanju Prof.dr Nikola Pavlović
  • Školska godina: Prof.dr Nikola Pavlović
  • Seminarski radovi, Skripte, Informacione tehnologije
  • Srbija,  Kos. Mitrovica,  UNIVERZITET U PRIŠTINI - Ekonomski fakultet  

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari