Odlomak

1. UVOD

Organizacije su koordinisane jedinice koje čine najmanje dva člana čijim aktivnostima se postiže cilj ili set ciljeva. One su uređeni sistemi u kojima se uspostavljaju odnosi između pojedinaca i grupa. Sagledavanjem organizacije tj. ljudi, procesa i strukture u njoj, otkriva se funkcionisanje organizacije koje doprinosi standardu života ljudi širom svijeta. Priroda menadžerskog posla nalaze koordinaciju između rada pojedinaca, grupa i organizacija i to kroz obavljanje funkcija planiranja, organizovanja, vođenja i kontrolisanja. Kada se jednom dostigne pravi smjer i razvije uspješna strategija za postizanje ciljeva organizacije, menadžeri bi trebalo da organizuju strukturu kojom će implementirati tu strategiju. Organizovanje je ključna aktivnost menadžera jer od načina grupisanja ljudi i dizajniranja posla u organizaciji zavisi uspješno postizanje postavljenih ciljeva.

Dizajniranje organizacione strukture predstavlja zadatak menadžmenta koji nastaje kao posljedica upravljačke aktivnosti kojom se utvrđuju elementi i struktura, delegiraju zadaci i povezuju u cjelinu. U okviru upravljačke aktivnosti postiže se određena vrsta ravnoteže između željenih ciljeva i realnih mogućnosti organizacionog sistema. Dizajniranje je složen proces u kome se ostvaruju diferenciranje (podjela) i integracija (komponovanje) organizacionih jedinica kao dijelova organizacije. U okviru podjele definiše se broj organizacionih jedinica i ostvaruje njihovo funkcionalno povezivanje tj. integracija. Procesima integracije stvara se cjelina koja obezbjeđuje skladno i svrsishodno djelovanje organizacionog sistema.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Organizacijsko ponašanje u modernim korporacijama -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Travnik,  Internacionalni Univerzitet Travnik  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese