Odlomak

ORGANSKA PROIZVODNJA U
STOČARSTVU
Mila Savić, Slobodan Jovanović i Ružica Trailović
Organska poljoprivreda podrazumeva proces održivog razvoja ruralne
sredine u skladu sa raspoloživim resursima, tradicijom, biodegradabilnim
potencijalom staništa i predstavlja zaokruženu i celovitu farmsku – ratarsku
i stočarsku proizvodnju, čime je obuhvaćeno i očuvanje i obnova prirodnih
resursa, kao i povratak tradicionalnim vrednostima i znanjima.
U poređenju sa konvencionalnom proizvodnjom u stočarstvu, poštovanje
standarda i zakonske regulative pri kontroli svake faze proizvodnog
ciklusa, koji su definisani u organskom stočarstvu, u mnogome doprinosi
proizvodnji zdravstveno bezbednih proizvoda animalnog porekla, zaštiti
životne sredine i razvoju socio – ekonomskih entiteta. Poštovanje visokih
standarda dobrobiti životinja ima pozitivne efekte na zdravstveni status
životinja. Pozitivni efekti na zdravlje humane populacije i na stanište su
dugoročni i nemerljivi. Karakteristika organske proizvodnje je manja
produktivnost u odnosu na konvencionalnu, tako da su proizvodi dobijeni u
organskim sistemima za oko 30% skuplji. Dobro dizajnirani akcioni
planovi i snažni podsticaj proizvođača na nacionalnom nivou, neophodna
su podrška razvoju ovog vida proizvodnje

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese