Odlomak

Uvod

Osiguranje od odgovornosti je vrsta osiguranja koja štiti lice ili lice koje je započeo potraživanja protv druge strane. Postoje mnoge različite vrste osiguranjadostupna na tržištu ali osiguranje od ogovornosti je najpopularniji, jer to košta daleko manje nego mnoge druge opcije.

U osiguranju od odgovornosti osiguravajuće društvo odgovara za štetu koja je nastala u osiguranom slučaju samo ako treće oštećeno lice zateva naknadu. To znači da osiguravajuće društvo snosi troškove spora o osiguranikovoj odgovornosti. Značaj osiguranja je u tome da pruža sigurnost osiguranom licu jer pokriva iznos štete u granicama sume osiguranja, ako osiguranik nepažnjom i nenamerno nanese štetu trećem licu vršeći svoju delatnost. Reč je o zakonskoj odgovornosti osiguranika za prouzrokovanu štetu usled smrti, povrede tela i zdravlja tj. oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.

 

 

 
Osiguranje od odgovornosti

Osiguranje od odgovornosti sem zakonske može biti:

■    dobrovoljno
■    obavezno

U dobrovoljno osiguranje od odgovornosti spadaju:

• odgovornost za štetu za koju mogu biti odgovorna poljoprivredna i šumska gazdinstva, preduzeća, hoteli, bolnice, apoteke i vatrogasna društva.

U obavezno osiguranje od odgovornosti spadaju:

•    obavezno  osiguranje putnika u javnom  saobraćaju  od posledica nesrećnog slučaja
•    obavezno osiguranje vlasnika motornog vozila od odgovornosti za štetu trećim licima.
•    obavezno  osiguranje vlasnika,odnosno  korisnika vazduhoplova od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
•    obavezno osiguranje plovnih objekata na motorni pogon i priključnih plovila od odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
•    depozit građana kod banka i drugih finansijskih organizacija.

Vlasnici prevoznih sredstava dužni su da priključe ugovor o obaveznom osiguranju sa osiguravajućim društvom koje je dobilo dozvolu za obavljanje poslova obavznog osiguranja i to pre nego što se prevozno sredstvo pusti u saobraćaj. U slučaju da osiguravajuće društvo prestane da postoji odlukom skupštine društva vlasnici prevoznih sredstava dužni su da zaključe u roku od trideset dana od dana oduzimanje dozvole osiguravajućeg društva sa drugim osiguravajućim društvom srazmerno preostalom trajanju osiguranja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Osiguranje

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese