Odlomak

UVOD U HTML
HTML je programski jezik koji se koristi za kreiranje dokumenata na World Wide Web-u ( www ). HTML se koristi za stvaranje hipertekstualnih datoteka (datoteka koje sadrže linkove).
HTML (HyperText Markup Language) je veoma jednostavan jezik čije osnove svako može savladati za par dana, a kasnije je sve stvar prakse. Kad savladamo osnove HTML-a možemo preći na proučavanje nekog naprednijeg tečaja HTML-a ili upoznavanje JavaScripta koji će doprineti da naša stranica malo živne.
Kada “surfujemo” Internetom i naiđemo na neku zanimljivu stranicu , a ne znamo kako je napravljena, njen izvorni HTML kod možemo pogledati ako u liniji menija odaberemo: View -> Source (ili View -> Page Source u Netscape Navigatoru).
Sve što nam je potrebno da bi napravili jednu Web stranicu praktično već imamo na računaru. To je pre svega jedan najobičniji tekst editor kao što je Notepad. Notepad potražimo u Start meniju pod Programs->Accessories. Sledeća stvar koja nam je neophodna je Web Browser. Bilo da imamo Internet Explorer ili Nescape Navigator poželjno je da nabavimo i onaj drugi browser kako bi izgled naših Web stranica proverili u oba. To je neophodno iz razloga što različiti browseri različito tumače neke HTML tagove tako da su obično potrebne neke male korekcije kako bi naše Web stranice imale zadovoljavajući izgled u oba browsera. Na kraju bilo bi poželjno da imamo i neki program za obradu grafike (Corel Draw i Corel Photo Paint) da bi mogli kreirati i pregledati grafičke datoteke koje ćemo ugraditi u naše Web stranice. Inače na Internetu možemo pronaći mnogo Web grafike koju možemo slobodno “skinuti” i ugraditi u sadržaj naše Web stranice.

HTML komande se pišu u vidu tzv. tag – ova. Jedan tag je u komanda koja govori našem browseru što i kako napraviti tj. na koji način prikazati sadržaj naših stranica. HTML tagovi su “case insensitive” tj. svejedno je da li ih pišemo malim ili velikim slovima. Tagovi se pišu unutar oznaka “<” i “>” (bez znakova navoda) npr: <html>. Ovaj tag se nalazi na početku svakog HTML dokumenta i on govori našem browseru da je datoteka koju je upravo počeo učitavati baš HTML dokument i da kao takvog treba i prikazati. Na kraj HTML dokumenta se stavlja završni HTML tag:</html>. Ovaj tag govori browseru da je to kraj našeg HTML dokumenta. Postoje i tagovi kod kojih ne moramo stavljati završni tag kao sto je recimo tag <br> koji služi za prelazak u novi red. Svaki HTML dokument se sastoji od dva dela: zaglavlja (engl. head) i tela (engl.  body). Zaglavlje se odvaja tagovima <head> i </head>, a telo dokumenta tagovima: <body> i </body>. Sve ono što napišemo u zaglavlju dokumenta neće se prikazati u prozoru browsera već obično služi samo da pruži neke informacije o našoj stranici.

Tako ćemo u okviru našeg zaglavlja svakako staviti tagove: <title> i </title> između kojih ćemo staviti naslov naše stranice. To nije naslov koji će se pojaviti u telu naše stranice već onaj naslov koji se pojavljuje u naslovnoj liniji browsera.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese