studenti
Mesto za uspešne studente

Osnovi graficke proizvodnje

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 1.0/5 (1 vote cast)

 

OSNOVI GRAFIČKE PROIZVODNJE

1. CILJ I PRINCIPI SAVREMENE GRAFIČKE PROIZVODNJE
Zahtevi za izradu grafičkog proizvoda:
– Vernost reprodukcije
– Standardizacija proizvodnje
– Atraktivnost i upotrebna vrednost proizvoda
– Cena grafičkog proizvoda
– Kratki rokovi izrade
– Stabilnost tiraža
– Visok stepen automatizacije
– Digitalni radni proces.

2. OSNOVNE FAZE IZRADE GRAFIČKOG PROIZVODA

Osnovne faze proizvodnog procesa:
1) priprema za štampu,
2) štampa,
3) grafička dorada.
Sama proizvodnja krece od prijema digitalnog zapisa koji definiše izgled grafičkog proizvoda.
Priprema za štampu – vrši se montaža tabaka i izrada potrebnih štamparskih formi. Izrada i kontrola kvaliteta štamparskih formi zavisi od tehnike kojoj se namenjuje.
Štampa – naručuje se potrebna količina i vrsta materijala za štampu i po prijemu štamparskih formi, pristupa se pripremi štamparske mašine za izradu tiraža. Na početku radnog dana vrši se kontrola sklopova i sistema . Priprema mašine podrazumeva sledeće:
– pripremanje uredjaja za ulaganje
– podešavanje štamparskih jedinica
– podešavanje uredjaja za vodjenje materijala kroz mašinu
– priprema uredjaja za izlaganje
– izrada probnih otisaka
– početak izrade tiraža.
Grafička dorada – vrši se prijem odštampanog materijala i priprema onih mašina i uredjaja koje će se koristiti za formiranje konačnog oblika grafičkog proizvoda.

Osnovna podela grafičkih mašina:
1) konvencionalne tehnologije – pritisak je taj koji omogućava ostvarivanje otiska,
2) bezkontaktne tehnologije (NIP) – umesto pritiska, primenjuju se druge veličine kao što je naelektrisanje, namagnetisanje, toplota i sl.
3. PRIPREMA ZA ŠTAMPU

Priprema za štampu se može definisati kao skup procesa i operacija koje imaju za cilj prilagođavanje dizajnerskog resenja buduceg proizvoda tehnologiji štampe, vrsti i formatu podloge za štampu i sl.
Kod klasičnih tehnika (visoka, duboka, ravna i sito štampa) pod pripremom se podrazumeva izrada štamparske forme (tj. Površine koja će ostvariti otisak). Oblik i vrsta štamparske forme zavisi od tehnike u kojoj se štampa.
Danas se izrada štamparske forme ostvaruje pomoću dve tehnologije:
1) analogne – zasnovane na fotomehaničkim procesima (konvencionalna, klasična priprema),
predstavlja sve tehnološke procese i operacije u kojima se više zasebnih filmova koji nose lik, kombinuje u cilju dobijanja konačnog izgleda strane ili proizvoda putem klasičnih, mehaničkih ili ručnih procesa za montažu.
Analogna priprema za štampu je podeljena u tri oblasti:
o izrada sloga,
o reprodukcija slika i grafike
o montaža i izrada štamparskih formi.
2) digitalne – zasnovane na fotoelektronskim procesima (elektronska priprema),
tekst i slika sa originala se digitalizuju ili preuzimaju sa nekog uredjajaj u kome se već nalazi u digitalnom zapisu, zatim se digitalni zapis sa likom dalje elektronski obradjuju.

Raster image procesor – predstavlja proces ili uređaj u digitalnoj pripremi za štampu u kome se gotova slika – kompenzacija strane obrađuje tačku po tačku tj. Piksel po piksel i prelazi u rasterski oblik. Istovremeno se vrši separacija boja tako da se dobijaju četri fajla u četri osnovne boje kojima se najčešće vrši kolorna štampa (CMYK – Cyan, Magenta, Yellow i Korekturna). Korekturna crna boja omogućava štampanje prave crne boje, u slučajevima kada ona crna boja koja se dobija preklapanjem tri osnovne štamparske boje – CMY nije zadovoljavajuća.

3.1. Izrada štamparske forme za VISOKU ŠTAMPU
Štamparska forma za visoku štampu je kruta metalna ploča, dok za njenu podvrstu flekso štampu štamparska forma je meka i savitljiva, izradjena od fotopolimera ili gume, koje mogu biti naneti na tanak metalni sloj (nosač). Kod visoke štampe i flekso štampe, štampajući elementi su izdignuti iznad neštampajućih i boja se sa njih direktno prenosi na podlogu, stoga savitljivost omogućava dobro prijanjanje štamparske forme na podlogu, pa nije potrebna velika sila za prenošenje boje.
Tvrdoća i debljina štamparske forme za flekso štampu moraju biti usklađeni sa podlogom na kojoj se štampa i potrebnim rasterom koji treba da se postigne u štampi. Materijal za flekso štampu bira se u skladu sa štamparskom bojom, a štamparska boja mora biti izabrana tako da ne dodje do nabreknuca, razaranja i sl.
Fotopolimerna štamparska forma za flekso štampu se priprema tako što se specijalni fotoosetljivi materijal na bazi fotopolimera izlaže UV svetlosi, što inicira polimerizaciju (umrežavanje fotopolimera) i stvaranje izdignutih (štampajućih) površina. Neosvetljene (neštampajuće) površine se rastvaraju i uklanjaju. Za izradu forme za flekso štampu se koristi danas tehnika COMPUTER TO PLATE (CtP), kod koje se forma izradjuje ili samo hemijskim putem ili čisto mehanički.

Nastavi sa čitanjem..

Nabavkom greb greb kupona 1000, dopunite vaše kredite i preuzmite gomilu radova.

Ključne reči Ključne reči: ,

Ostavite komentar

Morate biti ulogovani da biste komentarisali.