Odlomak

 

Potrebe društvene zajednice zadovoljavaju drustvene institucije, čime se i opravdava svrsishodnost njihovog postojanja. Te potrebe se ispunjavaju ponudom robe i

usluga, koje ostvaruju mnogobrojne i raznovrsne institucije, od kojih su neke organizovane da stvaraju dobit, a neke ne. Korisnici na različite na različite načine, npr. porezima, rentama, kamatama, nabavnim cenama, plaćaju proizvode i/ili usluge. Ali korisnici nisu uvek u prilici da ih sami odlučuju o načinu plaćanja, načinu isporuke i isporučiocu već to umesto njih čine lica/organizacije sa posebnim ovlašćenjima. Razvoj privrede u svetu je prouzrokovao veliku i raznovrsnu ponudu proizvoda i usluga i time je indentifikovao korisnika i isporučioca.

Razvijene zemlje sveta, velike zvanične državne institucije i političari shvatile su značaj promena koje se dešavaju i stvaraju uslove da njihove kompanije budu bolje u odnosu na konkurenciju kako bi opstale na tržištu, a time stvorile povoljne uslove i za napredovanje zemlje. Veliki broj zemalja u svetu, počev od Japana, Amerike, Engleske, Francuske, Kanade, Novog Zelanda, zemlje Istočne i Južne Azije i zemlje članice

Evropske Zajednice, preko svojih vlada formirale su novi pristup u svetu – poznat kao TQM (Total Quality Management).

Iako TQM ima korene jos iz 1951. god. ispred korena ISO 9000, kod nas nije dugo mogao naći svoje mesto. Razlozi se uopšteno odnose na uslove poslovanja, nizak nivo kulturnih, tehnoloških i poslovnih osobina našeg ambijenta. TQM se zasniva na mnogobrojnim idejama u čijoj je osnovi menadžment sa or ijentacijom na kvalitet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari