Odlomak

Rezime
Teorija u pedagogiji predstavlja najviši i najsloženiji moment procesa naučnog saznanja. Kritička analiza istorijske geneze pedagoške naučne misli pokazuje da su složeni problemi pedagoških teorija nedovoljno naučno proučavani. Teorijski orijentisani pedagozi više pažnje poklanjali su opštim pedagoškim teorijama. Bez obzira na to, deduktivnim metodološkim pristupom u pedagogiji konstituisane su brojne posebne pedagoške teorije. Fundamentalni problemi takvih teorija još uvjek su nedovoljno naučno osmišljeni. Ovaj rad predstavlja pokušaj kritičkog analiziranja samo nekoliko osnovnih semantičko-metodoloških problema posebnih pedagoških teorija. Za preispitivanje  vrijednosti i organičenja posebnih pedagoških teorija posebno je bitna analiza semantičkih pitanja (terminološka i pojmovna određenja), metodoloških pristupa strukturi, te empirijskih osnova posebnih pedagoških teorija.

Ključne reči: posebne pedagoške teorije, deskriptivni pristup, strukturni pristup, osnovi teorije, jezgro teorije, izvedbeni modeli, empirijske osnove teorije, konstituisanje teorije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Naučni radovi

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari