Odlomak

OSOBINE NARODA – ISPITNA PITANJA
1.  Ličnost-je jedan od temeljnih pojmova psihologije, koji se odnosi na psihicki sklop osobina koji odredjuje karakteristicno i dosljedno ponasanje individue. U te katakteristike spadaju intelektualne sposobnosti, sistem vrijednosti, motivi, emocije, ciljevi i namjere, nacin ponasanja. Uopsteno, licnost oznacava skup individualnih karakteristika covjeka, i po tome svaki se pojedinac razlikuje od  ostalih.
2.  Temparament- je sklop urodjenih predispozicija emocionalnog dozivljavanja i reagovanja. Temperament je odredjen nasledjem, fizickom kontitucijom, i posebno gradjom i funkcionisanjem nervnog i endokrinog sistema. Najpoznatija je podela na 4 tipa temperamenta:
sangvinican,flegmatican, kolerican
i melanholican
.Sangvinicna osoba se odlikuje brzim, kratkotrajnimemocionalnim reakcijama, lako menja raspolozenje, sklona je optimizmu i vedra.
Kolerican temperament ispoljava snazne emocije, impulsivnost i naprasitost i tesko kontrolise afekte.
Flegmatik
reaguje retko, slabo izrazava emocije, miran je i stalozen bez naglih promenau emotivnom dozivljavanju i reagovanju.
Melanholicni
temperament ima retke ali izuzetnointenzivne emotivne reakcije, koje dugo traju. Ima tendenciju ka negativnim emocijama,osecaju tuge i zabrinutosti.
3.  Karakter- oznacava kljucno obiljezje licnosti, to je specifican sklop emocionalno-motivacionih, socijalnih, moralnih i konativnih izrazitih crta po kojima se ta licnost razlikuje od drugih.
4.  Sposobnost-je pojam koji se odnosi na dispoziciju organizma za uspesno vrsenje odredjene aktivnosti. To je preduslov za uspjesnu i efikasno aktivnost u bilo kom segmentu zivota.
5.  Fizicke osobine- Licnost je skup razlicitih osobina nastalih pod uticajem brojnih faktora njegovog razvoja koje su razlicito struktuirane kod svake osobe sto joj daje obiljezje individualnost.
6.  Socijalizacija- Postoje dve grupe definicija socijalizacije. Po užoj definiciji socijalizacija je sticanje znanja, veština, motiva i stavova koji su potrebni za vršenje sadašnjih i budućih uloga pojedinca u društvu, uči da se ponaša kao svi ostali članovi društva. Psihološke definicije pojma socijalizacije su šire i one ističu da to nije samo formiranje zajedničkih oblika ponašanja nego i formiranje svojevrsne ličnosti i proces putem koga se biološka jedinka transformiše u biosocijalno biće sa određenim, za njega karakterističnim osobinama i načinima ponašanja .Ona oznacava proces tokom koje osoba stice stavove. Osnovni cilj socijalizacije je da osoba od najznacajnih faktora socijalizacije (roditelja, nastavnika, osoba iz javnog zivota, medija i ostalih) nauci onaj tip ponasanja koji je karakteristican za datu kulturu.
7.  Motivacija- je uticaj koji izaziva, usmjerava i održava željeno ponašanje ljudi.Motivacija i motivi su primarni regulatori svih modaliteta, nivoa i ucestalosti aktivnosti ponasanja. Izvori motiva su potrebe koje znace nedostatak neceg materijalnog, nematerijalnog, duhovnog.
8.  Kultura- se odnosi na cjelokupno drustveno naslijedje neke grupe ljudi. Rijec kultura dolazi iz latinskog -colere- sto znaci nastanjivati uzgajati, stititi, postovati. . Kultura je bitno drustvena pojava, nju stvara ljudsko drustvo. Apsolutno nekulturnog drustva nema, ona je njegov specificni element. Kultura, kulturni procesi i tekovine cine osnovnu pojavu svakog drustva. Ljudsko drustvo se razlikuje od prirode kulturom.
10.Civilizacija-predstavlja visi stepen razvoja ljudskog drustva. Civilizovano drustvo u odnosu na praistorijsko koristi pismo, posjeduje visok stepen specijalizovanih znanja i umijeca,ima zajednicku upravu, koja nastaje iz prirodne potrebe ljudi da zive bezbjedno i u ustaljenom redu.
11.Narodi i nacije- Narodi predstavljaju slozene pojave, na koje uticu zbir kulturnih, politickih i psiholiskih cinilaca. Nacija je izraz koji oznacava grupu ljudi koji dijele ili smatraju da dijele zajednicki identitet odnosno nacionalnu svijest temeljenu na nekim zajednickim elementima kao sto su religija, jezik kultura i istorija, odnosno zajednicko porijeklo.

Rating: 3.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari