Odlomak

Paradoks štednje (Paradox Of Trift) je ekoonsmki koncept koji se objašnjava primjerom ako svako pokušava uštedjeti veći dio svog prihoda, postati će siromašniji umjesto bogatiji. To je zato što će ekonomija usporiti zbog smanjenja potražnje. Ovo načelo je prvi predstavio John M. Keynes, prema kojem pokušaj društva da poveća svoju štednju može da dovede do kontra efekta, odnosno do smanjenja iznosa koji se stvarno štedi čime se smanjuje kružni tok prihoda. Ideja štednje umjesto potrošnje može pogoršati recesiju tako da je štednja pojedinca štetna za kolektiv. Ovu ideju najbolje opisuje Keynes koji je rekao da potrošnja pridonosi kolektivnom dobru jer potrošnja jedne osobe predstavlja prihod druge osobe. Dakle, vjeruje se da će povećanje stope štednje pojedinca u konačnici smanjiti ukupnu štednju. Važno je napomenuti da je paradoks štednje teorija, a ne činjenica i široko se osporava od ne-kenzijanskih ekonomista. Jedan od glavnih argumenata protiv paradoksa štednje je da kada ljudi povećaju štednju u banci, onda banka ima više novca na raspolaganju za kreditiranje, koji će obično smanjiti kamatne stope i potaknuti kreditiranje i potrošnju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari