Odlomak

Veliki broj definicija u literaturi

Postoji veoma veliki broj definicija marketinga.Nijedna od njih nije jedinstveno prihvaćena.. Jedni misle da je marketing poslovna aktivnost, drugi pak kažu da je to fenomen trgovine, način mišljenja, proces razmjenjivanja ili transfera vlasništva proizvoda, i mnoge druge stvari.
Dobar broj autora pravi razliku izmedju makro i mikro shvatanja marketinga. Prema jednom makro shvatanju »marketing se bavi stvaranjem efikasnog ( u smislu korišćenja izvora) i fer ( u smislu distribucije proizvoda) sistema koji usmjerava tokove u privredi roba i usluga od proizvodjača do potrošača i ostvaruje ciljeve društva«).2
Neki autori naglašavaju ne samo ekonomski već i drušštveni karakter marketinga. Tako, Bartels analizirajući prethodno neke od definicija marketinga zaključuje: »Marketing je prije drušvena nego ekonomska institucija… Marketing je sredstvo ostvarivanja društvenih ciljeva«.3.
Znatan broj autora definiše marketing kao poslovnu funkciju, poslovnu aktivnost ili poslovni proces. Neki autori pri tome naglašavaju i pravni aspekt – transfer vlasništva:«Marketing je poslovni proces u kome je proizvod usaglašen sa tržištem i putem koga se obavlja transfer vlasništva«.4.
Pored ovih navedenih definicija postoji veoma veliki broj drugih.

 

 

 

 
Marketing i termini koji se koriste kao sinonim

Postoji veliki broj termina koji se koriste kao sinonimi za marketing. Zbog toga je neophodno razgraničiti marketing od tih termina. Organizacija za marketing iz SAD je uočila da se termin distribuija koristi kao sinonim za marketing. Kod nas se mjesto distribucije sve više koristi termin promet. Distribuija ima za zadatak da adekvatno podmiri tržište doturanjem robe i usluga potrošačima odnosno kupcima.
Doskora se i termin merčendajzing (merchandizing) koristio u literaturi kao sinonim za marketing. Ovaj pojam je veoma teško sa jednom riječju prevesti na naš jezik. Prema američkom udruženju za marketing, to je aktivnost »planiranja uključenog u marketing prave robe ili usluga na pravo mjesto, u pravo vrijeme, u pravoj količini i po pravoj cijeni«.
Postoje i mnogi drugi termini koji se koriste kao sinonimi za marketing.

 

 

 

 
Marketing je pojam koji ima više značenja

Marketing je pojam koji ima više značenja. Osnovni su: a) ekonomski proces; b) poslovna funcija; c)poslovna koncepcija i d) naučna oblast.
Marketing je ekonomski proces koji povezuje proizvodnju i potrošnju, omogućavajući da proizvodi i usluge idu potrošačima, a informacije o potrebama potrošača proizvodjačima.
Marketing je poslovna funcija koja obuhvata, sve aktivnosti koje su neophodne da se identifikuje i zadovolji tražnja – da se usmjeri tok proizvoda i usluga od proizvodjača do potrošača odnosno korisnika njegovih proizvoda i usluga.
Marketing je poslovna koncepcija ili stav preduzeća prema svojoj ulozi u privredi i društvu i znači usmjerenostka zadovoljavanju identifikovanih potreba gradjana kao potrošača, privrede i društva u odredjenim upotrebnim vrijednostima ( proizvodima i uslugama) uz ostvarenje dohotke.
Marketing je takodje i naučna disciplina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese