Odlomak

1. R E Z I M E
Porodično poljoprivredno gazdinstvo Bojane Drobnjak trenutno se bavi voćarskom i ratarskom proizvodnjom.
Poljoprivredno gazdinstvo se nalazi u blizini Danilovgrada, selo Rova.
Prethodnih godina išlo se samo sa malom proizvodnjom, da se zadovolje sopstvene potrebe. Sada bi željeli proizvodnju da proširimo u oblasti voćarstva i to : šljive (2 ha).
Sve poslove na gazdinstvu obavljaju se uz pomoć članova porodice.

2. OSNOVNI PODACI O INVESTICIJI

2.1 KRATAK OPIS POSLOVNE IDEJE – PROJEKTA
Gazdinstvo želi da proširi kapacitete u pogledu proizvodnje boca. Zbog toga ima namjeru da podigne još jedan voćnjak pod šljivom na površini od 2 ha. Pored toga, ovo gazdinstvo ima u planu da u bližoj budućnosti uđe u podizanje novih voćnjaka i intenzivira proizvodnju, kako šljive tako i jabuke.

Ukupne mjere zaštite na radu koje ce se koristiti u skladu su sa pozitivnim propisima i odgovarajuće su, odnosno primjenjivaće se mjere na radu koje su uobičajene u ovoj djelatnosti.
2.2 UKUPNA INVESTICIONA ULAGANJA
Pri utvrđivanju potrebnih investicionih ulaganja u podizanje zasada šljive, pošlo se od sledećih pretpostavki :

– zasad se podiže na površini od 2 ha ;
– zemljište na kome se planira podizanje zasada se ne koristi za kulture koje donose prihod ;
– klimatski uslovi za uzgoj zasada su odgovarajući ;
– priprema zemljišta i sadnja se vrši u nultoj godini (jesen prije početka perioda podizanja zasada) ;
– period podizanja zasada traje 3 godine ;
– ,, mali rod “ se javlja u trećoj godini ;
– zasad se podize odjednom na cijeloj godini.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese