Odlomak

Softver ili program je niz naredbi koji je smješten u memoriji računara, izvršava se
nekom hardveru i neophodan je za svrsishodno delovanje jednog računarskog sistema.
Pojam softver je prvi put iskoristio John W.Tukey, inženjer informatike, 1957. godine.
Pojam je nastao kao analogija pojmu hardver. Naime, na engleskom riječ hardver
označava čvrste, opipljive, okom vidljive dijelove računara. Za razliku od hardvera koji se
rijeđe mijenja, tj. na neki način je postojaniji, softver se češće mijenja. Promjenom softvera
(programa) mijenja se i posao koji se obavlja na istom hardveru. Softver potiče od riječi
soft što znači meko, tj. može da se mijenja.
Potpunija definicija pojma softver potiče od IEEE (The Insti tute of Electrical and
Electronics Engineers), koja glasi: Sveobuhvatni zbir informatičkih programa, procesa,
pravila; dokumentacije i datoteka, koji čine dio operacija jednog informatičkog
sistema.
Kritičan trenutak u razvoju softvera svakako je softver Linus Torvalds-a, 21-godišnjeg
studenta operativnih sistema (OS) iz Helsinkija. Nezadovoljan grubom arhitekturom
MS DOS-a, dizajnirao je sopstveni OS na bazi redukovane verzije Unix OS – Minux-a
(1991). U ovoj fazi razvoja, Torvalds je sastavio kernel (jezgro) OS. Za nekoliko godina
i kroz više iteracija drugih programera, ovaj kernel je razvijen u dovoljno dobar OS za
komercijalnu upotrebu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari