Odlomak

Pojam i znacaj prirodng bogatstva za privredni razvoj

Prirodno bogatstvo ima istaknuto mesto u sklopu ukupnih materijalnih resursa za privredni i ekonomski razvoj. Ono spada u grupu materijalnih faktora koji određuju obim i srtrukturu materijalne proizvodnje u datoj zemlji. U prirodno bogatstvo spadaju sve upotrebne vrednosti koje se zatiču u prirodi i u koje nije uložen nikakav ljudski rad (ribe, divljač, rudno bogatstvo, šume, vodena energija, zemljište, razni biljni plodovi i sl. ). Sa stanvišta značaja za privredni razvoj prirodno bogatstvo se može definisati i kao ukupnost svih prirodnih uslova koji se mogu pivredno aktivirati i koristiti za razvoj materijalne proizvodnje i rast društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka. Od razvijenosti nauke, tehnike i tehnologije zavisi da li će se prirodno bogatstvo iskoristiti kao važan proizvodni potencijal. Prirodno bogatstvo ima posebno veliki znacaj za privredni razvoj u početnoj fazi razvoja i industrijalizacije određene zemlje. Početnu proizvodnu orijentaciju neke zemlje određuje ona vrsta prirodnog bogatstva koja se nalazi u izobilju. Iako pirodne bogatstva u Srbiji sa stanovičta obima svetskih potencijala nemaju neki veliki značaj, ona su u odnosu na broj stanovnika i u odnosu na veličinu teritorije na kojoj se nalaze veoma značajne i po obimu i po strukturi.
Sa stanovista načina korišćenja i reprodukcije ukupna priodna bogatstva se dele u dve velike grupe:

  • biloški prirodna bogatstva i
  • mineralna prirodna bogatstva.

Bioloska prirodna bogatstva se karakterišu po regenerativnosti. To znači da se ona stalno obnavljaju, proširuju i uvećavaju. Pri njihovoj upotrebi mora se voditi računa o stepenu upotrebe u odnosu na stepen njihovog obnavljanja (šumski fond, kvalitet zemljišta, flora i fauna). Osobina mineralnih bogatstava je u tome što se vremenom pri korišćenju iscrpljuju.
Prema karakteru,izvoru i nacinu korišćenja u proizvodnji prirodng bogatstva se mogu svstati u nekoliko osnovnih grupa:

  • opšti proizvodni uslovi
  • energetski izvori
  • mineralna bogatstva
  • poljoprivredno i šumsko zemljište
  • fond šuma
  • ribe i divljač
  • prirodni uslovi za razvoj turizma i pomorstva i dr.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese