Odlomak

UVOD

XVIII vek je doneo velike promene u procesu proizvodnje.Pojavili su se kompletni procesi fabričke obrade gde su radnike zamenjivale mašine.Industrijsku revoluciju su obeležile mašine koje su radile brzo,bile efikasnije od ljudi,pouzdanije i sa kvalitetnijim proizvodima.Primitivni izvori snage su počeli nestajati automatizacijom a motori za pretvaranje toplote u rad doveli su do neograničenog dopremanja energije.Pojavili su se novi materijali za proizvodnju.Pojava mašina uticala je na korenite promene i u društvenom,ekonomskom i političkom sistemu svugde u svetu. Prva industrijska revolucija trajala je do polovine XIX veka.

 

 

PARNA MAŠINA

Pojava parne mašine najviši doprinos dala je u prerađivačkoj industriji.1698god.u Engleskoj je Tomas Sejveri patentirao prvu parnu mašinu a 1705 god.Tomas Njukomen je pronašao prvu parnu mašinu sa pokretnim klipom.Škotlanđanin Đžejms Vat je 1765 pronašao parnu mašinu koja je imala kondezator i uređaj za isisavanje vazduha i kondezovane vodene pare.1769 god.patentirao je parnu mašinu sa centrifugalnim regulatorom. Ona je prvi uređaj koji je koristio paru da bi proizveo vakum i radio kao pumpa.Parna mašina je pokrenula i druge mašine i poboljšala proizvodnju u drugim sektorima kao i u razvoju parne lokomotive i železnice.Najveći preokret parna mašina je napravila u prerađivačkoj  industriji. Manufaktura je zamenjena prerađivačkim radom.
 

NIKOLA TESLA(1856-1943)

Rođen je u Smiljanu,završio je tehničke nauke u Gracu i Pragu.Radio je u Budimpešti a kasnije odlazi u Pariz gde se zapošljava u Edisonovoj kompaniji.U toku rada u parizu napravio je izmene na Edisonovim dinamo mašinama i potom odlazi u Ameriku.1882 izumeo je obrtno magnetno polje .1885 god.je napustio Edisona i osnovao ,,Tesla Arc Light Co“radeći na lučnim svetiljkama i projektima iz oblasti polifaznih naizmeničnih struja.1888 god.dobija ponudu od Vastinghaus firme za otkup patenta iz polifaznih struja.Tesla je 1893 god.trijumfovao u ,,ratu jednosmerne i naizmenične“ struje i osvetlio svetsku izložbu u Čikagu,a već 1897 pustio u pogon elektranu na Nijagarinim vodopadima. Tesla se bavio elektrotehnikom,mašinstvom a značajni su mu pronalasci našli primenu u oblasti telekomunikacija,medicine.Njegovi izumi su:Teslin transformator(i generator)visokofrekventnih struja,teledirigovani čamac (sa daljinskim navođenjem),prenos električne energije bežičnim na daljinu.Pronalazak naizmenične struje je glavni pokretač druge tehnološke revolucije.Uzimajući u obzir doprinos Tesle nauci i čovečanstvu njegovo ime nosi jedinica mere za magnetnu indukciju.On je čovek koji je doneo najveće tehnološke prodore u istoriji čovečanstva.

 

 

MIHAILO PUPIN(1854-1935)
Dao je značajan doprinos na polju telegrafije,telefonije,rendgenologije,elektronike.Proučavao je električnu rezonancu i kao rezultat toga pronašao je električno strujno kolo što je primenio u radio vezama.1896 god.otkrio je sekundarne rendgenske radijacije i razvio je metodu rendgenskog snimanja što je i danas u primeni.,,Pupinova teorija“ (1896)je najznačajniji pronalazak kojim je rešen problem dometa prostiranja telefonskih struja.Rešenje je postavljanje induktivnih kalemova na određenim rastojanjima duž vodova.Ti kalemovi su dobili ime ,,Pupinovi kalemovi“ a proces uključivanja u liniju nazvan je pupinizacija.Pupinovi kalemovi omogućuju prenos radio programa žičanim sistemima kao i pisane i govorne signale na velike daljine.Patentirao je 24 pronalaska u periodu od 1894 do 1923 god.U znak priznanja za njegov doprinos nauci jedan od najvećih instituta kod nas nosi njegovo ime.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari