Odlomak

Pokretanje biznisa – osnivanje specijaliziranog uslužno trgovačkog preduzeća za pružanje usluga studentima Univerziteta u Tuzli

1. REZIME
UVOD. Poduzetnički projekat razrađuje inovativnu poduzetničku ideju dvoje mladih
obrazovanih ljudi koji žele stečeno znanje u procesu obrazovanja primjeniti u praksi.
Poduzetnička ideja je usmjerena ka organiziranju biznisa koji će pružati usluge studentima
koji studiraju na Univerzitetu u Tuzli. Ideja je usmjerena na realizaciju biznisa kroz osnivanje
novog preduzeća.
USLUGA. Uslužni program je sačinjen iz tri grupe usluga i to: računarske usluge, trgovina
literaturom, ugostiteljske usluge – brza hrana i slastice. Svaka od pomenutih grupa sadrži
širok spektar usluga od kojih je značajan broj inovativnih usluga u smislu tehnologije
usluživanja.
TRŽIŠTE. Korisnici usluga su studenti Tuzlanskog univerziteta i učenici srednjih i osnovnih
škola na području Tuzlanskog kantona. Korisnici usluga determinišu i šire ciljno tržište a to
geografski gledano područje Tuzlanskog kantona, odnosno obrazovne institucije visokog,
srednjeg i osnovnog obrazovanja na tom kantonu. Uže ciljno područje je Univerzitet u Tuzli,
a mikro područje je zgrada Tehnološkog fakulteta. Tržišni potencijal je zadovoljavajući. Na
mikro tržištu, zgrada Tehnološkog fakulteta, studira cca. 4.000 studenata koji čine tržišni
potencijal biznisa koga želimo realizovati.
MARKETING. Uslužni program biznisa usmjeren je ka zadovoljavanju svakodnevnih
potreba studenata. Zaposlenici će nastojati da potrebe i želje studenata zadovolje brzo i
efikasno, pružajući kvalitetnu uslugu po cijeni koja odgovara kupovnoj moći studenata, a
omogućava profitabilno poslovanje preduzeću. Planski će se usmjeravati aktivnosti svakog
elementa marketinškog miksa: usluge, cijene, distribucije i promocije. Naš marketing plan
precizno definira strateške ciljeve i strategije ali i one operativne koje će omogućiti
kontinuirani monitoring provedenih aktivnosti.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese