Odlomak

 

Političke partije kao elemenat društvene nadogradnje najneposrednije odražavaju ekonomsku i klasnu strukturu društva. Osmišljavajući klasnu borbu, one vrše jak ulicaj na privredni i društveni razvoj zemlje, ali utiču i na državno-pravne i sve oblike nadgradnje. Njihov broj, masovnost, karakter i suština, odnos prema nosiocima političke vlasti, određuju stabilnost odnosno dinamiku, razvoj društva. Zbog toga je od posebne važnosti izučavanje fenomena političkih partija.

Politička stranka ili kako se drugačije zove politička partija je politička organizacija koja obuhvata ljude sa istom političkom ideologijom, koja ima za cilj potpuno ili delimično osvajanje i vršenje državne vlasti, demokratskim putem, putem izbora.

Političke partije i slobodni izbori su suština savremene demokratije. To podrazumeva sveobuhvatnost ljudskih prava i sloboda- od slobode govora do slobode političkog udruživanja i organizovanja. Političke partije imaju veliki značaj- one omogućavaju mirnu smenu vlasti, nude građanima mogulćnost da učestvuju u takmičenju za političke funkcije, a glasačima da se fokusiraju na najvažnija pitanja i kandidate.
Veliki broj građana emotivno se vezuje za političke stranke (partijska lojalnost, partijska identifikacija), što nije u tolikoj meri slučaj sa drugim demokratskim institucijama.
Zbog velikog broja političkih stranaka, kao i zbog različitosti država u kojima one deluju, postoje brojne definicije političkih stranaka i većina teoretičara se slaže da su glavni elementi političke stranke: ideologija, organizacija i težnja za vršenjem vlasti, dok oko četvrtog elementa- klasnog karaktera stranke, postoje različita tumačenja.
Bez poznavanja partija, nemoguće je u savremenim društvima identifikovati skrovita mesta na kojima obitava stvarna politička moć, niti osvetliti njene poluge i mehanizme.

2.Razrada
2.1.Pojam političke partije

Pojam političe partije ili stranke vodi poreklo od latinske reči pars-deo i partire-deliti, a njenim definisanjem bavili su se razni teoretičari:

-Politička stranka je za Berka, skup ljudi koji su ujedinjeni kako bi zajedničkim naporima unapređivali zajedničke interese prema nekom posebnom principu oko koga su svi saglasni.
-Lavenštajn kao bitno obeležje stranke vidi, pored ideologije i njenu organizaciju.
-Za Konstana, stranka je udruženje ljudi koji ispovedaju političku doktorinu.
-Laslav-Kaplanova putem definisanja stranke potencira skupinu ljudi koja određuje opšte ciljeve i postavlja kandidate na izborima.
-Kej određuje političke stranke kao deo vlade koji vrši životnu funkciju, vođstvo u izboru vladajućih lica i predlaganje javne politike.
-Sulcbah vidi stranku kao udruženje ljudi koje povezuju isti pogledi na državno i društveno uređenje da bi, putem zauzimanja državne vlasti ili bar uticaju na nju, ostvarili svoje zahteve.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese