Odlomak

UVOD
Ponuda i tražnja su pojmovi kojima se ekonomisti najčešće koriste i to sa dobrim razlogom, jer su ponuda i tražnja sile koje omogućavaju funkcionisanje tržišnih ekonomija. One određuju količinu svakog dobra koje se proizvodi i cenu po kojoj se ono prodaje. Ako se želi saznati kako će neki događaj ili politika uticati na ekonomiju, prvo treba da se vidi kako će uticati na ponudu i tražnju. Izraz ponuda i tražnja odnose se na ponašanje ljudi kada na tržištu međusobno deluju jedni na druge.

1. PONUDA
Pojam ponude
Ponuda predstavlja količinu nekog dobara koju su preduzeća voljna da proizvedu i ponude u određeno vreme, na određenom mestu, po određenim cenama.
Ponuda pokazuje odnos između njegove i tržišne cene i količine tog dobara koju su proizvođači voljni proizvesti i prodati, uz pretpostavku da ostale stvari ostanu nepromenjene, posebno troškovi proizvodnje. Ponuda je količina dobara i usluga koje prodavci žele da prodaju po određenoj ceni.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese