Odlomak

Iako je kapitalizam u početku bio zasnovan na nemešanju države u privredne poslove, pokazalo se da su državne intervencije ipak neophodne. Kapitalizam je bio nemoćan da se samostalno izvuče iz svake krize u koju zapadne. Iz tog razloga kapitalističke države još od tridesetih godina prošlog veka počinju da preduzimaju efikasne mere, sa ciljem obezbeđivanja stabilnog privrednog razvoja i pune zaposlenosti. Postoji nekoliko metoda koje kapitalistička država koristi za sprovođenje određenih mera, koje podrazumevaju ulaganje državnog novca u one grane proizvodnje za koje je privatni kapital manje zainteresovan ili uopšte nezainteresovan. Time država podstiče povećanje efektivne tražnje. Prva u nizu metoda jeste aktivna budžetsko-poreska politika, ili, kraće, fiskalna politika.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 25 stranica
  • Ekonomija prof.dr Dragana Kragulj
  • Školska godina: prof.dr Dragana Kragulj
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari