Odlomak

POSLOVNA KULTURA

Poslovna kultura je dio opšte kulture. Jedna od ključnih determinanti opšte kulture jeste porodica. Pojam kultura ne možemo svesti na prosti manirizam, na “izvini-oprosti” manire. Isto tako, poslovnu kulturu ne možemo svesti na poslovnu komunikaciju ili još uži okvir poslovne prepiske.
Kao što kultura vuče svoje korijene iz najdubljih temelja istorije čovjeka, iz njegove društvenosti i njegovog odnosa prema prirodi, tako i poslovna kultura proizilazi iz opšte kulture.
Riječ kultura ima semantičku osnovu u latinskoj riječi colere, što znači gajiti, njegovati, uzgajati.
Poslovnu kulturu možemo definisati kao dio opšte kulture, kao sposobnost ljudi da svoje odnose humano urede te da svoj odnos prema prirodi usklade sa opštim prirodnim zakonima s ciljem ostvarivanja slobode i nenasilja.
Živjeti u harmoniji sa prirodom i uz uređene socijalne odnose te biti sposoban poslovati sa drugim ljudima, dva su osnovna obilježja poslovne kulture.
EMOCIJE
Emocije često mogu ugroziti elementarnu komunikaciju, mogu biti determinante našeg odnosa prema prirodi ili baza vrlo efikasnog poslovnog ponašanja.
“Životinja se plaši samo pojedinačnih opasnosti, a rani čovjek drhti pred cijelim svijetom“.
Dok nije spoznao elektricitet i munju, prije no što je izumio gromobran, čovjek se plašio groma. Isto tako, niz prirodnih fenomena i danas plaši čovjeka – potresi, cunami, orkani i slično.
Stepen na kome je čovjek uspio da ovlada svojim strahovima, svojim negativnim emocijama, možemo uzeti kao indikator nivoa kulturnog razvitka. Isto tako, način na koji određena ljudska zajednica kultiviše svoje emocionalne odnose, grupne interakcije i emocionalne dodire, pozitivne emocije, ukazuje na nivo kulture te zajednice.
Poslovna kultura podrazumijeva visok nivo kultivisanosti emocija, sposobnost emocionalne samokontrole i druge emocionalne kompetencije potrebne za uspješan poslovni odnos.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Poslovna etika prof.dr. Sadik Bahtic
  • Školska godina: prof.dr. Sadik Bahtic
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Kiseljak,  UNIVERZITET U SARAJEVU – Fakultet političkih nauka  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese