Odlomak

Reč etika potiče od grčke reči ethos – običaj i ethikos – moralan. Etika je nauka o moralu, nauka o proučavanju i procenjivanju moralnih vrednosti. To je filozofska disciplina, koja proučava moral, njegovo poreklo, ciljeve i smisao. Etike su nacionalni stereotipi koje jedno društvo i nacija propagiraju o sebi samom i veoma se razlikuju. Tako da ono što je etično za jednu naciju ne mora da bude i za drugu.

Etika se može definisati na više načina. Za početak, etika je filozofska disciplina koja ispituje smisao i ciljeve moralnih htenja, temeljne kriterijume za moralno vrednovanje, kao i zasnovanost i izvor morala uopšte.

Etika je skup moralnih pravila i principa koji definišu pravilno i pogrešno ponašanje određene osobe ili grupe. Etika je širi pojam od morala i ona predstavlja filozofsko shvatanje morala, dok je moral konkretan oblik ljudske slobode određen pravilima ponašanja među ljudima. Moral možemo da definišemo kao skup pisanih i nepisanih pravila o ponašanju ljudi, koji se zasnivaju na etičkim normama.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 17 stranica
  • Osnove menadzmenta -
  • Školska godina: -
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Leskovac,  Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu   Leskovac

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari